ErTAZeens | 20 JAAR TAZ

De Laatste klant

Singer Songwriter

1999
Muziek
`t Oostends Variététheater

In het gezelschap van een piano verwerkt hij alledaagse gebeurtenissen tot songs.
Nu eens romantisch, dan weer melancholisch maar steeds met een luchtige ondertoon en wars van clichés.
Balancerend tussen kleinkunst en pop.

Twee jaar geleden won Marco Lenaerts de Provinciale Prijs van Radio 2 Limburg voor de beste originele compositie.