ErTAZeens | 20 JAAR TAZ

LaVioLou

1999 Louter Produkties
Straattheater
Leopoldpark

La Violou‚ voormalig Koningin van LaVioNië‚ heeft haar koninkrijk moeten verlaten.
Met haar trekken de Moed, de Wijsheid, de Herinneringen, de Vreugde en het Verdriet de Toekomst tegemoet.
Samen met haar Muziek en Verhalen uit de grote mysterieuze kist, haar Kasteel op Wielen.