ErTAZeens | 20 JAAR TAZ

DJ Colonel Sweetback

2010
Muziek
Café Koer 2

Sebastien Bondroit aka Colonel Sweetback, dj in Brussel, is `gespecialiseerd` in jazz, soul, funk, blax- ploitation, tribal tracks, 60`s en 70`s soundtracks, Franse vintage pop and oldies rock-`n-roll ...

Hij studeerde film in Frankrijk (° in Lille) en trok in 2004 naar Brussel, waar hij o.a. dj`de in het roemrijke café l`Archiduc, de Central ...
Zijn filmische achtergrond is een `key factor` voor zijn unieke en originele stijl, die de `the spirit of the 70s blaxpoitation era and beyond` weerspiegelt.
Deer Hunter, French Connection, To live and die in L.A, The river of no return, Miami Vice, Starsky and Hutch ... Remember those?