ErTAZeens | 20 JAAR TAZ

Carbid

Nederland

2004 Carbid
Straattheater
Wapenplein

Straattheater is een vorm van theater die meestal wordt geassocieerd met halfslag jongleurs en kunstenmakers. Dat het ook anders kan, zullen onze straattheaterartiesten gedurende de festivalweek bewijzen. Sommige voorstellingen zijn echte (soms spectaculaire) theaterstukken op straat.
Oordeel zelf! Zij duiken op verschillende plaatsen in de stad op maar de vaste stek blijft het Wapenplein.

Twee boeren strijken met hun kudde neer in de straat.
Daar zetten zij met twee grote karren een boerenbedrijf op.
Zij behandelen alle objecten, elkaar en zelfs het publiek als hun vee.
De twee karren zijn multifunctioneel; ze veranderen van lastdieren in bedden en van een kippenhok tot een fabriek voor puddingbroodjes! 
Als het laatste puddingbroodje van de lopende band rolt vormen de karren een groot klokkenspel en sluiten de boeren af met een oorverdovend slotconcert.