ErTAZeens | 20 JAAR TAZ

Frank Pollet, Norbert De Buele, Patrick De Meulenaer, Wim De Baere

TaZ en de Letteren

2004
Literatuur
Celtic Ireland

Soms geholpen door muzikanten zullen in de intieme kelder van de Celtic Ireland auteurs, dichters, performers hun nieuwste verzinsels komen verhalen.

Een poëtische triptiek met twee dichters?

Frank Pollet brengt Dennengek een ‘beklemmende splinterende spiegel’. Hij wil muziek en poëzie laten klinken.
‘Centraal gegeven in zijn poëzie is de chaos van de werkelijkheid...’ Onlangs verscheen zijn nieuwste bundel Dalida. 

Auteur en acteur Norbert De Beule leest voor uit zijn officiële debuut YELLe. Deze bundel werd genomineerd voor de C. Buddinghprijs. 

Daarna gaan beide dichters woorddadig met elkaar in dialoog.

Muzikale omlijsting: Patrick De Meulenaer en Wim De Baere