ErTAZeens | 20 JAAR TAZ

The Journey

2019
Theater - Jong theater
cc De Grote Post

Humanity is a monstrous centaur. (…) He sees within himself something which is not himself, and which is stronger than himself.’
(Joseph De Maistre)

In The Journey onderneemt Anna Luka een zwartgallige reis door haar geheugen. Via een taal die geïnspireerd is door de lyriek van Faust en het gebroken Engels van de Urban Dictionary gaat ze beelden uit haar jeugd te lijf. Vermomd als mislukte vaudeville entertainer schraapt ze het puin bijeen en probeert ze zich er op cartooneske wijze van los te weken. Maar haar intentie is niet om te vergeten. The Journey is een zoektocht om het lijdende lijf te overstijgen. Want hoe anders vindt een slachtoffer de weg uit het slachtofferschap?

Concept/tekst/spel: Anna Luka da Silva
Eindregie: Guilherme Miotto, Nora Ramakers.
Posterontwerp: Josephine van Schendel.