ErTAZeens | 20 JAAR TAZ

Faustin Linyekula/Panaibra Gabriel Canda

Bato Congo

2013
Rand
cc De Grote Post

Faustin Linyekula (°1974), geboren en opgegroeid in Kisangani in toenmalig Zaïre is ongetwijfeld één van de meest fascinerende figuren van de hedendaagse dans.
Hij koppelt de ontwikkeling van een eigenzinnige danstaal aan een stevig historisch en politiek bewustzijn en duidelijke maatschappelijke keuzes.
Als stichter van het eerste hedendaagse dansgezelschap in Mozambique, is Panaibra Gabriel Canda een van de artiesten die ijveren voor autonome danscreaties in Afrika.
Hij werd geboren in Maputo, volgde een artistieke opleiding in theater, muziek en dans.
Hij genoot bijkomende training in hedendaagse dans in Lissabon en Maine-Lewiston. 

Op dinsdag 6 augustus om 14u gaan ze met elkaar en het publiek in gesprek.