ErTAZeens | 20 JAAR TAZ

Maartje Smits

Helden aan zee

2013
Literatuur
KC Vrijstaat O / De Droge Coo

Niet alleen jonge theater- en muziekmakers krijgen een platform op TAZ, ook jonge auteurs verwelkomen we, dit onder de noemer `Helden aan Zee`. De selectie gebeurde door Lies Van Gasse in samenwerking met deAuteurs/SACD.
deAuteurs int en verdeelt auteursrechten. Essentieel bij de werking van deAuteurs is het beheer voor auteurs én door auteurs.

Als adjunct hoofdredacteur artistiek is Maartje Smits verantwoordelijk voor het beeld en het beeldend werk van online tijdschrift voor kunst en journalistiek hard//hoofd. Uiteraard schrijft ze ook zelf. In 2012 maakte ze indruk als gastschrijver van nY. Voor elk nummer schreef ze een essay. In deze teksten onderzocht ze de virtuele wereld: onze online gebruiken en gewoontes, en de grafische beeldtaal van internetbrowsers en andere online elementen.